SOLICITARE OFERTA AMENAJARE SPATIU

S.C. OMNIA EXIM S.R.L a demarat, în data de 01.05.2011, proiectul cu titlul „Program integrat de (re)calificare şi consiliere profesională pentru şomerii din Judetul Calarasi!”

17.09.2011, ora 08:00

Cod proiect: POSDRU/101/ 5.1/ G / 78135, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 5: Promovarea masurilor active de ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 5.1: Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare.
Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 24 de luni, în parteneriat cu SC ALFA PREST 2000 SRL si Agentia Judeteana Pentru Ocuparea Fortei de Munca Calarasi.
S.C. OMNIA EXIM S.R.L, în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului, lansează o procedura competitiva „cererea de oferte” in vederea Achiziţionării de lucrari de renovare si amenajare spatii, lucrări de reparaţii, cod CPV 45453000-7 inscris in lista de achizitii depusa la OIPOSDRU Sud-Muntenia, în conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 26 AMPOSDRU din 31.08.2010.
      Pentru atribuirea contractului de achiziţie pot fi depuse oferte de către operatorii economici, persoane juridice şi persoane fizice autorizate.
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de lucrari de renovare si amenajare spatii, lucrări de reparaţii, cod CPV 45453000-7 necesare infiintarii Centrului de Consiliere, Orientare si Pregatire Profesionala. Contractul se va derula începând cu data semnării lui de ambele părţi şi este valabil 90 de zile de la data semnării acestuia.
Cerintele tehnice sunt descrise in Anexa  1 - Documentatia pentru Ofertanti.
Valoarea estimată a lucrarilor este de 174,250.00 lei fără TVA.
Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este "preţul cel mai scăzut".
Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni-vineri, între orele 9.00 - 17.00 (ora locală) la adresa de e-mail: horatiutopologeanu@yahoo.com sau la telefon/fax 0242333122 pana la data de 29.09.2011, ora 14:00. Persona de contact:  Topologeanu Horatiu Cotizo  – Reprezentant legal.

  • Termenul limită de depunere a ofertelor: 29.09.2011, ora 14:00.

Ofertele vor fi depuse la adresa: Bd. Nicolae Titulescu, Nr. 15, Călăraşi.
Ofertele financiare vor fi depuse în LEI, fără TVA.
Ofertantii pot solicita clarificari cu privire la desfasurarea procedurii, conditiile tehnice, etc la care vor primi raspuns in maxim 24 de ore.
Ofertele considerate conforme din punct de vedere al specificaţiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor, fără TVA. Contractul se acordă operatorului economic care oferă cel mai scăzut preţ toti ofertantii fiind instiintati despre atribuirea contractului. Atribuirea contractului poate fi contestata de oricare ofertant participant contestatia fiind rezolvata potrivit procedurii mentionate in documentatia pentru ofertanti.
Ofertele pot fi transmise prin fax sau email la numărul de fax sau adresa de email precizate mai sus. Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor sau la alt număr de fax ori adresă de email decât cele indicate mai sus nu va fi evaluată de achizitor. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 90 zile de la data limită pentru depunerea ofertei.

29.09.2011, ora 08:00

S.C. OMNIA EXIM S.R.L. anunta prelungirea termenului de depunere a ofertelor pentru achizitia de
lucrari de reabilitare si renovare spatiu, pana la data de 03.10.2011 , ora 12:00
Termenul initial a fost mentionat in solicitarea de oferte publicata pe site-ul
 www.formareprofesionalaomnia.ro si in Evenimentul Zilei nr.6290 din 17.09.2011.
Achizitia este aferenta proiectului "Program integrat de (re)calificare şi consiliere
profesională pentru şomerii din Judetul Calarasi!",  si finantata prin
Proiectul cu Cod proiect: POSDRU/101/ 5.1/ G / 78135,
proiect finantat din Fondul Social European (FSE) în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU),
Axa Prioritară 5: Promovarea masurilor active de ocupare.

 » Documentele pentru ofertanti :

    1. Model Informatii generale ofertant

    2. Model formular de oferta financiara

    3. Model Declaratie de eligibilitate

    4. Model Declaratie neincadrare 181

    4. Model Formular de oferta generala

    5. Caiet de sarcini cu cerinte tehnice impreuna cu toata documentatia pentru ofertanti