Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul Major de Intervenţie 5.1.: „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”

Titlul proiectului:

“Program integrat de (re)calificare şi consiliere profesională pentru şomerii
din Judetul Călărasi!”


Editat sub egida: S.C. OMNIA EXIM S.R.L

Data publicării: iunie 2011

Beneficiar: S.C. OMNIA EXIM S.R.L

Contract nr.: POSDRU/101/5.1/G/78135

IMPORTANT!!! COMUNICAT DE PRESA

PRIVIND INCEPEREA UNUI NOU PROIECT!!!

Solicitant:

S.C. OMNIA EXIM S.R.L este membru semnatar al Parteneriatului Local Călărasi prin care s-a angajat sa participe activ la implementarea Programului Operational Sectorial –Dezvoltarea resurselor umane si a Planului Regional de Actiune pentru ocuparea fortei de muncă si incluziune. De asemenea, a implementat în anul 2008 proiectul  „Servicii de consiliere pentru începerea si/sau dezvoltarea unei afaceri”, adresat unui număr de 52 de persoane care se aflau în  cautarea unui loc de muncă.

Parteneri: 

  • SC ALFA PREST 2000 SRL s-a înfiintat în anul 1997, prestând servicii informatice, atât la sediul societătii cât si la sediul clientilor.

  • Agentia Judeteană Pentru Ocuparea  Fortei de Muncă Călărasi  asigură implementarea la nivel  judetean a măsurilor de prevenire a somajului, protectia socială a persoanelor neîncadrate în muncă, organizează si coordonează activitatea de ocupare si formare profesională a fortei de muncă ;informarea si consilierea profesionala ;medierea muncii ; stimularea mobilitatii fortei de munca.

 

   Link-uri utile


„Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro " .

 PROMOVARE PROIECT 


„Lansarea oficiala a proiectului" PREZENTARE PROIECT " .